Điều kiện năng lực và phạm vi hoạt động của tổ chức tư vấn quản lý dự án

October 29, 2011 at 6:01 pm | Posted in Trang chủ, Tư vấn | Leave a comment

Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án:

1. Tổ chức tư vấn quản lý dự án xếp hạng 1 khi đáp ứng được các điều kiện sau:

–  Có giám đốc tư vấn quản lý dự án hạng 1 phù hợp với loại dự án.

– Có tối thiểu 30 kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ sư kinh tế phù hợp với yêu cầu của dự án trong đó có ít nhất 3 kỹ sư kinh tế.

– Đã thực hiện ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B cùng loại.

2. Tổ chức tư vấn quản lý dự án xếp hạng 2 khi đáp ứng được các điều kiện sau:

– Có giám đốc tư vấn quản lý dự án hạng 2 phù hợp với loại dự án.

– Có tối thiểu 20 kiến trúc sư, kỹ sư ,kỹ sư kinh tế.

– Đã thực hiện ít nhất 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C cùng loại.

Phạm vi hoạt động của tổ chức tư vấn quản lý dự án:

1. Đối với tổ chức tư vấn quản lý dự án hạng 1: Tổ chức tư vấn quản lý dự án hạng 1 được quản lý dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C.

2. Đối với tổ chức tư vấn quản lý xây dựng hạng 2: Tổ chức tư vấn quản lý dự án hạng 2 được quản lý dự án nhóm B, C.

3. Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện xếp hạng: Được thực hiện quản lý dự án đối với các dự án chỉ yêu cầu Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình.

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: