Kết cấu luật xây dựng

October 29, 2011 at 5:56 pm | Posted in Trang chủ, Tư vấn | Leave a comment

Luật xây dựng với 9 chương, 123 điều, bao gồm các nội dung về:

–         Những quy định chung của Luật đối với hoạt động xây dựng:

–         Yêu cầu, nội dung, điều kiện thực hiện, quyền và nghĩa vụ các tổ chức , cá nhân khi tham gia hoạt động quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng công trình, xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng, lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng;

–         Quản lý Nhà Nước đối với hợp đồng xây dựng;

–         Các chế tài và khen thưởng, xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng và điều khoản thi hành.

Chương I: Những quy định chung ( Điều 1- 10)

Chương II: Quy hoạch xây dựng ( Điều 11 – 34)

1.     Quy định chung ( Điều 11-14)

2.     Quy hoạch xây dựng vùng ( Điều 15- 18)

3.     Quy hoạch xây dựng đô thị ( Điều 19- 27)

4.     Quy hoạch xây dựng điểm dân cư Nông thôn( Điều 28- 31)

5.     Quản lý quy hoạch xây dựng ( Điều 32- 34)

Chương III: Dự án đầu tư xây dựng công trình( Điều 35- 45)

Chương IV: Khảo sát, thiết kế xây dựng ( Điều 46 – 61)

1.     Khảo sát xây dựng( Điều 46- 51)

2.     Thiết kế xây dựng công trình( Điều 52- 61)

Chương V: Xây dựng công trình ( Điều 62-94)

1.     Giấy phép xây dựng ( Điều 62- 68)

2.     Giải phóng mặt bằng xây dựng công trình ( Điều 69-71)

3.     Thi công xây dựng công trình(Điều 72- 86)

4.     Giám sát thi công xây dựng công trình( Điều 87-90)

5.     Xây dựng các công trình đặc thù( Điều 91- 94)

Chương VI: Lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng( Điều 95 – 117)

Chương VII: Quản lý Nhà Nước về xây dựng( Điều 111- 118)

Chương VIII: Khen thưởng và xử lý vi phạm( Điều 119 -120)

Chương IX: Điều khoản thi hành( Điều 121- 123)

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: