Công tác Quản lý dự án gồm những nội dung quản lý gì ?

October 29, 2011 at 6:22 pm | Posted in Trang chủ, Tư vấn | Leave a comment

Có thể thống kê sơ bộ các thành phần chi tiết cần thực hiện trong 7 quá trình quản lý trên như sau:
1, Quản lý kế hoạch (tổng thể) dự án:
+ Mục tiêu, tính khả thi của dự án
+ Tác động tích cực và tiêu cực của dự án (Đến an ninh xã hội, đến doanh nghiệp, đến cộng đồng, đến môi trường)
+ Lập dự án và thực hiện quy trình xin phê duyệt
+ Thực hiện các quy trình thiết kế
+ Đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu tư vấn, thi công vv…
2, Quản lý chi phí và nguồn lực:
*Chi phí
+ Nguồn tài chính cho dự án
+ Loại chi phí, thời gian cần sử dụng, giá trị
+ Các phương án chi phí, số vốn lưu động, thời gian trả lãi vv…
* Nguồn lực:
+ Nhân sự, máy móc
+ Công nghệ, thông tin
+ Các đối tác hỗ trợ
3, Quản lý thời gian và tiến độ
+ Cơ cấu tổ chức, quản lý
+ Cơ chế quản lý dự án, chế độ lương, thưởng, phạt
+ Tiến độ theo kế hoạch
4, Quản lý hợp đồng
+ Quản lý phương thức và nội dung hợp đồng các loại (tư vấn, xây lắp, lắp đặt thiết bị, quản lý sau bán hàng vv…)
+ Đàm phàn, ký kết hợp đồng
+ Tính chất và các tình huống xảy ra
+ Phương thức thanh toán
5, Quản lý thi công xây lắp:
+ Quản lý chất lượng
+ Quản lý tiến độ riêng phần xây dựng
+ Quản lý khối lượng thi công xây dựng
+ Quản lý an toàn lao động
+ Quản lý tác động môi trường
6, Quản lý rủi ro của dự án
+ Phân tích độ nhạy cảm và khả năng rủi ro
+ Tính điểm hòa vốn, các yếu tố tác động đến điểm hòa vốn
+ Tính giá trị kỳ vọng (lãi) và hiểu ý nghĩa kỳ vọng này
+ Lập danh sách các phương án lựa chọn khi có rủi ro
7, Quản lý vận hành dự án
+ Phương thức quản lý
+ Cơ cấu quản lý
+ Chi phí vận hành, quản lý
+ Bảo hành, bảo trì
+ Các công nghệ vận hành mới .v.v.

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: