Tại sao phải học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án?

October 29, 2011 at 5:58 pm | Posted in Trang chủ, Đào tạo | Leave a comment

Kinh tế phát triển, hiểu biết xã hội ngày càng cao, công việc đòi hỏi năng lực, kiến thức thật sự và cập nhật cùng với tư duy làm việc chuyên nghiệp.

– Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định:
+ Cá nhân tham gia QLDA phải có chứng nhận nghiệp vụ về QLDA đầu tư xây dựng công trình.
+ Để đảm nhận chức danh Giám đốc QLDA ngoài các điều kiện khác, bạn phải có có chứng nhận nghiệp vụ về QLDA.

– Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA đầu tư xây dựng công trình quy định: để có đủ điều kiện năng lực khi tham gia QLDA bạn phải tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ và phải được cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ QLDA của đơn vị đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận.

Như vậy để hành nghề QLDA ĐTXD hợp pháp bạn cần phải đăng ký tham gia và hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA và có chứng nhận hợp pháp.

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: