Văn bản pháp quy về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

October 29, 2011 at 5:34 pm | Posted in Trang chủ, Tư vấn | Leave a comment

1.Thông tư số 06/2007/TT-BXD Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.Ban  hành ngày  25/07/2007.

2.Quyết định số 1095/QĐ-BXD ngày 04/9/2008 của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.Ban hành ngày 04/09/2007.

3.Thông tư 08/2003/TT-BXD ngày 09/07/2003 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn nội dung và quản lý hợp đồng tổng thầu thiết kế – cung ứng vật tư, thiết bị – xây dựng (EPC).Ban hành ngày 09/07/2003.

4.Thông tư hướng dẫn thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng thiết kế – cung ứng vật tư, thiết bị – xây dựng (EPC).Ban hành ngày 06/01/2002.

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: