Nội dung xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (điều 11 – thông tư 12/2009/TT-BXD)

October 31, 2011 at 3:50 am | Posted in Trang chủ, Tư vấn | Leave a comment

Nội dung  xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (điều 11 – thông tư 12/2009/TT-BXD)

Nội dung được phép hành nghề giám sát thi công xây dựng do Hội đồng tư vấn xem xét theo nguyên tắc nếu cá nhân được đào tạo theo các chuyên nghành tương tự thì nội dung hành nghề được xem xét chủ yếu căn cứ vào kinh nghiệm thực tế hoạt động xây dựng của cá nhân đó, cụ thể đối với từng trường hợp như sau:

+ Những cá nhân có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành xây dựng (như xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng giao thông; xây dựng thủy lợi) nếu đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng (hoặc trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực đã tham gia giám sát thi công) ít nhất 3 năm trở lên hoặc tham gia thực hiện thiết kế thi công 5 công trình đã được nghiệm thu thuộc loại công trình nào thì được hành nghề giám sát thi công “xây dựng và hoàn thiện” đối với loại công trình đó.

– Ví dụ: Người tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp nhưng đã tham gia thiết kế hoặc thi công các công trình thủy lợi từ 3 năm trở lên hoặc thiết kế, thi công 5 công trình thủy lợi đã được nghiệm thu, thì được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, lĩnh vực chuyên môn giám sát “Xây dựng và hoàn thiện” loại công trình là công trình thủy lợi.

+ Đối với các lĩnh vực hành nghề giám sát “lắp đặt thiết bị công trình” và “lắp đặt thiết bị công nghệ” chỉ cấp cho cá nhân thuộc các chuyên ngành (như điện, cơ khí, cấp nhiệt, thông gió, điều hòa không khí, thông tin liên lạc, phòng cháy, chữa cháy….) nếu người đó đã tham gia thiết kế, thi công (hoặc trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực đã giám sát thi công) các công việc thuộc các chuyên ngành này từ 3 năm trở lên thì nội dung được phép hành nghề là giám sát “lắp đặt thiết bị công trình” hoặc “lắp đặt thiết bị công nghệ” hoặc cả hai nội dung này nếu có nhân đó đã có đủ thời gian và kinh nghiệm theo quy định đối với từng lĩnh vực này.

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: