Những tài liệu nào liên quan khi cần lập hồ sơ dự thầu? (liên quan đến xác định, lập giá gói thầu)

October 31, 2011 at 3:45 am | Posted in Trang chủ, Tư vấn | Leave a comment

1 – Định mức 1776, 1777, 1779, 1784… và hệ thống định mức riêng của nhà thầu
2 – Đơn giá xây dựng công trình của địa phương, khảo sát và xác định giá vật liệu, đơn giá nhân công, máy thi công đến hiện trường xây lắp
Tham khảo
Thông tư 05/2007 ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01/05/2009 là 650.000 đồng/tháng (Các quy định về mức lương tối thiểu qua các thời kỳ)
3 – Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về hệ số lương và cấp bậc lương
4 – Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (Thay thế 58/2008)
5 – Hệ thống Luật
– Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
– Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11
– Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
– Các biểu mẫu hướng dẫn của Bộ Kế hoạch&Đầu tư

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: