Điều kiện tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu

October 31, 2011 at 3:32 am | Posted in Trang chủ, Tư vấn | Leave a comment

Theo điều 61 của Luật Đấu thầu Chủ đầu tư có thẩm quyền quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu. Nhưng điều kiện (năng lực) đối với từng cá nhân là thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu được quy định tại Điều 9. Theo đó, từng thành viên Tổ này phải có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu, am hiểu các nội dung cụ thể của gói thầu, có tối thiểu 3 năm công tác trong lĩnh vực liên quan tới gói thầu và phải có chứng chỉ đầu thầu (chứng chỉ được cấp khi tham dự khóa học đấu thầu do Công ty Giá Xây Dựng tổ chức, theo quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 15/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Nếu nhân viên phòng Bảo vệ có đủ các điều kiện như điều 9 Luật Đấu thầu thì hoàn toàn có đủ tư cách để cử vào Tổ chuyên gia đấu thầu. Khi đó Tổ chuyên gia caàn thực hiện theo quyền và nghĩa vụ quy định tại điều 63 Luật Đấu thầu. Trong mẫu báo cáo đánh giá HSDT (là nhiệm vụ của Tổ chuyên gia) ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BKH hoặc Thông tư 15/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì từng thành viên Tổ chuyên gia phải ký xác nhận vào Báo cáo đánh giá HSDT để trình Chủ đầu tư và để phục vụ việc thẩm định tiếp theo.
Trường hợp, nhân viên phòng bảo vệ không đủ điều kiện là thành viên Tổ chuyên gia như nói ở trên thì không thể tham gia Tổ này để đánh giá HSDT. Vì thành viên này sẽ không có đủ trình độ chuyên môn và sự hiểu biết, không đủ năng lực để đánh giá các HSDT có thể làm sai lệch kết quả, tạo ra sự không công bằng. Nếu cần giám sát hoạt động của Tổ chuyên gia thì Chủ đầu tư chỉ cần giao nhiệm vụ riêng cho nhân viên phòng Bảo vệ mà không đưa vào Tổ chuyên gia.

Tham khảo Tình huống trong đầu thầu, Ts. Nguyễn Việt Hùng

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: